کبوترم هوایی شدم ، ببین عجب گدایی شدم

کبوترم هوایی شدم ، ببین عجب گدایی شدم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

(الزامی)