منی که هر نفسم اسم تو بردم

منی که هر نفسم اسم تو بردم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

(الزامی)