منی که عمری در بدرم ، سایه چادرت به سرم

منی که عمری در بدرم ، سایه چادرت به سرم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

(الزامی)