مثل آهویی سرگردونم ، که توی دام تو افتاده

مثل آهویی سرگردونم ، که توی دام تو افتاده

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

(الزامی)