حرم امن رضا بودم ، روبرو گنبد طلا بودم

حرم امن رضا بودم ، روبرو گنبد طلا بودم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

(الزامی)